Kadencja 2014-2018

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Przewodniczący Rady Gminy Poraj:

Andrzej Pawłowski

rada gminy poraj

Przewodniczący pełni dyżur:

we wtorki w godz. 17.00 - 18.00
w Urzędzie Gminy Poraj pok. 214

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj:

Mariusz Karkocha

 

 

KOMISJE RADY GMINY PORAJ

VII kadencji samorządu

2014-2018

Komisja Rewizyjna:

Ludwikowski Andrzej – Przewodniczący Komisji
Ociepka Teresa
Mizera Edward
Rajczyk Zbigniew
Szustak Krzysztof

 Komisja ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji:

Sawicki Sylwester – Przewodniczący Komisji
Szustak Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Karkocha Mariusz
Klimek Tomasz
Kozak Jolanta
Ludwikowski  Andrzej
Mizera Edward
Ociepka Teresa
Polak Zdzisława
Rajczyk Zbigniew
Rodek Małgorzata
Rzepka Katarzyna            
Sitek Elżbieta

 Komisja do spraw oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych:

Kozak Jolanta – Przewodnicząca Komisji
Karkocha Mariusz – Zastępca Przewodniczącej Komisji
Klimek Tomasz
Musialik Mariusz
Polak Zdzisława
Rodek Małgorzata
Rzepka Katarzyna            
Sawicki Sylwester
Sitek Elżbieta