O NAS

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Stowarzyszenie Seniorów „Wigor” Gminy Poraj jest stosunkowo młodą organizacją, ale zarząd stowarzyszenia tworzą osoby będące seniorami,  które posiadają duże doświadczenie, dzięki wieloletniej działalności na rzecz osób starszych.

Nasze stowarzyszenie zarejestrowane zostało we wrześniu 2022 roku.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w siedzibie Urzędu Gminy, przy ul. Jasnej 21.

Swoim zasięgiem Stowarzyszenie obejmuje seniorów z całej Gminy Poraj.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz pomocy ludziom starszym.

Na chwilę obecną działają trzy oddziały terytorialne: w Żarkach Letnisku, Choroniu i Jastrzębiu.