Czytelnictwo

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 

   Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie:
    9.600 zł

Całkowita wartość:
    12.000 zł


Projekt dotyczy zakupu książek będących nowościami wydawniczymi
do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

Projekt dotyczy zakupu książek będących nowościami wydawniczymi,
elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. 

 dofinansowanie czytelnictwo gmina poraj