Termomodernizacja OSP

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego gmina poraj

 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej        w Gminie Poraj - etap I (OSP)”

 

Trwa realizacja projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   w  Gminie Poraj – etap I (OSP)”. Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj, tj.:

  1. Budynek ochotniczej straży pożarnej w Choroniu;
  2. Budynek ochotniczej straży pożarnej w Gęzynie;
  3. Budynek ochotniczej straży pożarnej w Kuźnicy Starej;
  4. Budynek ochotniczej straży pożarnej w Poraju;
  5. Budynek ochotniczej straży pożarnej w Żarkach Letnisko;
  6. Budynek byłej ochotniczej straży pożarnej w Żarkach Letnisko – tzw. Klub Seniora.

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie docieplenia przegród, wymiany stolarki, modernizacji źródeł ciepła oraz instalacji c.o. i c.w.u., jak również zostanie zapewniona promocja projektu. Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej    w sektorze publicznym w gminie Poraj w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

Całkowita wartość projektu: 1 201 923,08 zł

Dofinansowanie: 973 669,32 zł

 

 

 

 

Raport z konsultacji społecznych projektu:

 

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj – etap I (OSP)

 

W 2015r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj” – w tym: konsultacje społeczne, m.in. w ramach przeprowadzonej ankietyzacji wśród społeczności lokalnej. W dokumencie  zostało wymienione działanie: Termomodernizacja obiektów publicznych – etap I. W zakres działania wchodzi realizacja projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj – etap I (OSP)”.

Jednocześnie konieczność realizacji projektu wynika również z potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną (m.in. podczas zebrań i spotkań z mieszkańcami) oraz użytkowników obiektów będących przedmiotem przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Poraj, 21.03.2016r.