Edukacja

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

edukacja gmina poraj

Skąd się bierze smog?

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów
i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin.

Największe źródła zanieczyszczenia powietrza:

 • gospodarstwa domowe
 • palenie śmieci
 • palenie drewnem
 • transport (pojazdy spalinowe)
 • przemysł

Więcej o źródłach zanieczyszczenia powietrza można poczytać tutaj.

 

Wpływ zanieczyczenia powietrza na nasze zdrowie

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie zależy od czasu ekspozycji, pogody, wieku, stanu zdrowia
i występujących chorób oraz od składu zanieczyszczonego powietrza. Nie mniej jednak smog zatruwa każdego z nas, przez cały czas!

Jak smog wpływa na nasze zdrowie poczytasz tutaj.

 

Mogę zatrzymać smog!

Zlikwidowanie problemu smogu wymaga zaangażowania wszystkich mieszkańców zarówno Gminy Poraj, powiatu myszkowskiego, województwa śląskiego, jak i całej Polski. Tylko razem możemy zatrzymać smog!

mogę zatrzymać smog!     mogę zatrzymać smog!     mogę zatrzymać smog!

mogę zatrzymać smog!     mogę zatrzymać smog!     mogę zatrzymać smog!

 

Nie truj sąsiada!

„Nie truj sąsiada!” to akcja społeczna 28 gmin i powiatów z terenu Subregionu Zachodniego województwa śląskiego, której głównym celem jest walka z przyzwoleniem społecznym na spalanie śmieci.

Akcję zdecydował się wesprzeć swym autorytetem wybitny i znany wszystkim aktor Franciszek Pieczka.
Jego wyrazista kreacja w spocie promującym akcję daje nam wszystkim sygnał do działania.

Pokażmy nasz sprzeciw, dajmy jasny znak – koniec tolerancji dla kominów pełnych rakotwórczego dymu! Każdy z nas może wziąć udział w akcji „Nie truj sąsiada!” Wystarczy wydrukować jedną z kilku zawieszek
i umieścić na płocie, drzwiach czy oknie sąsiada, który nieustannie truje nas swoim dymem.

Informacje o projekcie oraz zawieszka do wydrukowania znajdują się tutaj.

Nie truj sąsiada!     Nie truj sąsiada!     Nie truj sąsiada!

 

Kochasz dzieci - nie pal śmieci!

Kochasz dzieci - Nie pal śmieci      Kochasz dzieci - Nie pal śmieci

 

Jak się zachować w wypadku wystąpienia przekroczeń
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu:

Do wrażliwych grup ludności zalicza się:

 • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia - szczególnie narażone na szkodliwe działanie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń, gdyż spędzają na powietrzu więcej czasu niż osoby dorosłe. Organizm dziecka, będąc w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, jest szczególnie podatny na pojawianie się zaburzeń zdrowotnych, ponieważ w tej fazie rozwoju najbardziej rozwija się ich odporność i system oddechowy. Wśród skutków zdrowotnych można wymienić alergie, długotrwały napadowy kaszel, zapalenie oskrzeli, stany zapalne dróg oddechowych, przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych oraz astmę
 • osoby starsze i w podeszłym wieku – wrażliwość osobnicza w tej grupie wynika z ogólnego osłabienia organizmu, związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje osłabienie układu odpornościowego i bezpośrednio wpływa na zwiększone ryzyko zachorowania oraz zwężenie naczyń krwionośnych, które prowadzi niejednokrotnie do powstawania zakrzepów
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego – pył zawieszony PM10 działa drażniąco na śluzówki dróg oddechowych, a po przedostaniu się do płuc niszczy ich komórki, co powoduje przedostawanie się płynów do tkanki płucnej. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu, przy odpowiednich stężeniach, są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, w szczególności osoby chore na astmę. Możliwość wystąpienia ataków astmy obserwuje się przy wysokich stężeniach pyłu zawieszonego PM10, który zawiera substancje drażniące
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego – bardzo drobny pył zawieszony ma zdolność wnikania w płucach do naczyń krwionośnych, w wyniku czego uszkadza je, powodując zaostrzenie chorób układu krwionośnego, w tym również powstawanie zakrzepów, osoby palące papierosy i bierni palacze – wdychanie dymu papierosowego znacznie osłabia błony śluzowe dróg oddechowych, co ułatwia przenikanie zanieczyszczeń z wdychanego powietrza do tkanek organizmu, zwiększając ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub inicjacji procesu nowotworowego w wyniku wnikania substancji toksycznych, niesionych na pyle PM10
 • osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń – długotrwała ekspozycja
  w powietrzu pyłu PM10 bezpośrednio wpływa na wzrost stężenia, co powoduje wzrost narażenia na szkodliwe działanie poprzez wnikanie do układu oddechowego i krwionośnego.

Preferowane zachowania i środki ostrożności, jakie powinny podejmować wrażliwe grupy ludności to m.in.:

 • śledzenie informacji o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń,
 • unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń – pozostawanie w pomieszczeniach,
 • stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

W wypadku poziomu 200 - 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10:

 • należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności,
  a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz budynków, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.

W wypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10:

 • najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na zewnątrz budynków.