„MALUCH+” 2021

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gmina Poraj otrzymała dofinansowanie w wysokości 19 200,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH” w Żłobku Gminnym w Żarkach Letnisku, ul. Cicha 12B, 42-311 Żarki Letnisko.

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 25 marca 2021r.