WFOŚiGW

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Projekty zrealizowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

          

Projekt pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Poraj” o wartości 655 753,92 zł został w 2012 roku zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska               i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach projektu zlikwidowano 36 szt. źródeł ciepła opalanych paliwem stałym oraz zainstalowano      15 szt. instalacji solarnych.

 

Projekt pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Poraj – etap II” o wartości 243 000,00 zł został w 2013 roku zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach projektu zlikwidowano 9 szt. źródeł ciepła opalanych paliwem stałym oraz zainstalowano    9 szt. instalacji solarnych.

 

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ulicy Górniczej 18”                 o wartości 511 183,85 zł został w latach 2011-2013 zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach.

W ramach projektu wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju między innymi poprzez: docieplenie ścian, docieplenie ścian piwnic, docieplenie dachów od zewnątrz, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej budynku.