Czyste powietrze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Cel Programu

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
  • mikroinstalację fotowoltaiczną
  • ocieplenie przegród budowlanych
  • stolarkę drzwiową i okienną
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Formą dofinansowania jest dotacja.

Realizacja programu przewidziana jest lata 2018-2029 r. Budżet programu to 103 mld zł.


 

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Programu „Czyste Powietrze” – stan na dzień 31.06.2024 r.

 

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji (zł)

Poraj

755

505

7029657,10

 

 

 

 

 

 

Tabela zbiorcza - stan na 30.12.2022

 

 

 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Programu „Czyste Powietrze” rok 2022

 

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji (zł)

Poraj

527

228

2 086 223,41

 

 

 

 

 

Kampanie Medialne programu Czyste Powietrze - więcej informcji tutaj.

 

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” - więcej informacji tutaj.

 

 

Więcej o Programie Czyste Powietrze można znaleźć tutaj.

 

Lista zielonych materiałów i urządzeń - więcej informacji tutaj.

Złożenie wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego- więcej informacji tutaj.