Liczy się Twój głos

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Rekrutacja na szkolenie wyjazdowe do Wisły, 3-5 września 2014 r.

Wyjazd szkoleniowy do Wisły – rekrutacja trwa!

 

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Urzędu Gminy Poraj oraz Urzędu Miasta i Gminy Żarki oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”.


W ramach projektu zostanie zorganizowane trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla 12 osób w dniach03-05 września 2014 r. do Wisły.

 

Wisła jest gminą, położoną w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji społecznych. Podczas wyjazdu uczestnicy poznają w praktyce jak działają dane metody konsultacji. Będą uczestniczyć w warsztatach na temat:

-    uwarunkowań prawnych konsultacji,
-    szczegółowych celów i zasad konsultacji,
-    klimatu konsultacji społecznych,
-    metod i narzędzi konsultacji społecznych,
-    przygotowania konsultacji i ich przebiegu,
-    raportu z przeprowadzonych konsultacji,
-    projektów dokumentów regulujących procedury konsultacji,
-    przykładów dobrych i złych praktyk.

Podczas wyjazdu uczestnicy opracują również wybrane uchwały, regulaminy oraz procedury konsultacji społecznych.

Szkolenie wyjazdowe poprowadzi trener będący specjalistą, z doświadczeniem w omawianej dziedzinie oraz pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji. Uczestnikom szkolenia zostanie zapewnione wyżywienie, nocleg, przejazd oraz materiały szkoleniowe.


Informacja o godzinie wyjazdu w dniu 03 września 2014 r. i miejscu zbiórki zostanie podana po zakończeniu rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyjeździe szkoleniowym w ramach projektu „Liczy się Twój głos!” prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie wyjazdowe dostępny jest również w wersji papierowej do pobrania w biurze projektu (Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, Zawiercie) oraz w siedzibach Partnerów projektu (Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy,  Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz Urzędzie Gminy Poraj). Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres CIL, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie bądź faxem na numer (32) 670 20 14 lub na adres Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy,  ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy lub na adres Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki lub na adres Urzędu Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj.


Formularz można również wysłać drogą elektroniczną na adresy e-mail: kolodziej@cil.org.pl,katarzyna.zawiazalec@kozieglowy.pl, lukasz.szecowka@ugporaj.pl lub

malgorzata.banaszczyk@umigzarki.pl

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu wyjazdowym zostaną o tym poinformowane telefonicznie. Rekrutacja trwa w okresie 05-22 sierpnia 2014 r. Szkolenie przewidziane jest dla 12 osób.

Osoby zakwalifikowane proszone są o przygotowanie następujących informacji: NIP, Regon, nr KRS organizacji oraz zabranie dowodu osobistego. Dane te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Moniką Kołodziej, e-mail:kolodziej@cil.org.pl, tel. 32/670-20-14 wew. 22.


Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Seminarium promujące ideę konsultacji społecznych w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”

 

Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z Partnerami projektu „Liczy się Twój głos!” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej z  terenu gmin Koziegłowy, Poraj i Żarki na seminarium pt. „Rola konsultacji społecznych w gminach Koziegłowy, Poraj oraz Żarki”.


Seminarium promujące ideę konsultacji społecznych odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Poraju, ul. Jasna 21, sala sesyjna.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.


Rolą seminarium jest promowanie idei konsultacji społecznych jako sposobu na zbudowanie poczucia przynależności i odpowiedzialności lokalnej wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie gmin objętych projektem.


Tematyka seminarium:

  1. Analiza roli konsultacji społecznych w procesie tworzenia dokumentów strategicznych w regulacjach prawnych.
  2. Analiza obecnej praktyki konsultowania strategii w powiecie myszkowskim. Refleksja nad zasadnością rozszerzenia wykorzystania narzędzi konsultacyjnych.
  3. Przedstawienie propozycji sposobów skutecznego konsultowania dokumentów (przykłady dobrych praktyk).


Seminarium ma charakter otwarty, przewidziane jest uczestnictwo min. 35 osób.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium w ramach projektu „Liczy się Twój głos!” prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Formularz zgłoszeniowy na seminarium dostępny jest również w wersji papierowej do pobrania w biurze projektu (Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, Zawiercie) oraz w siedzibach Partnerów projektu (Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy,  Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz Urzędzie Gminy Poraj)

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres CIL, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie bądź faxem na numer (32) 670 20 14 lub na adres Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy,  ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy lub na adres Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki lub na adres Urzędu Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj.

 

Formularz można również wysłać drogą elektroniczną na adresy e-mail: kolodziej@cil.org.pl, katarzyna.zawiazalec@kozieglowy.pl, lukasz.szecowka@ugporaj.pl lub malgorzata.banaszczyk@umigzarki.pl

 

Zakwalifikowani uczestnicy seminarium proszeni są o przygotowanie na spotkanie następujących informacji: NIP, Regon, Kod PKD organizacji oraz zabranie dowodu osobistego. Dane te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Moniką Kołodziej, e-mail: kolodziej@cil.org.pl, tel. 32/670-20-14 wew. 22.


Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN