Klimat

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

gmina poraj klimat

Gmina Poraj, w ujęciu regionalizacji klimatycznej kraju opracowanej przez W. Okołowicza (1978), znajduje się w obrębie Regionu Śląsko-Małopolskiego. Autor ten oparł podział na zasadzie bonitacji poszczególnych elementów klimatu. Natomiast w klasyfikacji przeprowadzonej przez W. Chełchowskiego i W. Wiszniewskiego (1987), leży w Regionie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Temperatura

Obszar Gminy Poraj znajduje się w Regionie Zachodniomałopolskim. Cechą wyróżniającą region jest
duża liczba dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną i przymrozkową umiarkowanie zimną.
Średnia roczna temperatura w latach 1978-1996 wynosiła 7,3 ºC. Jednak w okresie tym wartość ta
zmieniała się w przedziale od 6,0 ºC do 8,6 ºC.

Wiatry

Na terenie Gminy Poraj dominują wiatry wiejące z sektora południowozachodniego. W przeciągu całego
roku stanowią one 22,6% wszystkich zarejestrowanych przypadków dla okresu 1978-1996.
Znaczny wpływ na warunki pogodowe mają wiatry z kierunków zachodniego i północno-zachodniego. Mniejsze zróżnicowanie wykazują prędkości wiatrów. 

 gmina poraj
Jesień w lasach w Żarkach Letnisku
Fot.: arch. UG Poraj (Jolanta Lisowska)