Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego gmina poraj

 

Gmina Poraj przystąpiła do realizacji projektu pn. 

Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego
na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w Jastrzębiu

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do utworzenia programu aktywizacji społecznej
dla ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar sołectwa Jastrząb oraz Żarki Letnisko w Gminie Poraj
poprzez rewitalizację dawnego ośrodka żeglarskiego przy Zalewie Porajskim.

Projekt umożliwi stworzenie warunków mających na celu wdrożenie programu aktywizacji społecznej,
w tym niwelację zidentyfikowanych problemów na rewitalizowanym obszarze
oraz przyczyni się do objęcia wsparciem grupy docelowej
w ramach projektu komplementarnego realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków: 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
podziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT


Wartość całkowita projektu: 510.890,55 zł

Dofinansowanie: 485.346,02 zł