Inicjatywa Sołecka 2023

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gmina Poraj otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku.

Dotacja została udzielona na zadania pn.:

- „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Poraj”

 

 

- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Jastrząb, Gmina Poraj”