Kino Bajka

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej – kompleks rekreacyjno – sportowo- kulturalny w Poraju – II etap

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury okołoturystycznej – kompleks rekreacyjno – sportowo – kulturalny - II etap obejmujący przebudowę i remont dawnego kina „Bajka” w Poraju m.in. w następującym zakresie: 1. Przebudowę istniejącej sali kinowej dawnego kina „Bajka” oraz przylegającego budynku. 2. Rozbiórkę istniejących na terenie inwestycji zewnętrznych schodów. 3. Realizację urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu. Inwestycja jest realizacją większej całości. Jest ona komplementarna z projektami już zrealizowanymi oraz przewidzianymi do realizacji przez Gminę Poraj. Projekt przyczyni się do powstania nowych i odbudowy dawnych produktów turystycznych na terenie Gminy Poraj.

 

Wartość całkowita projektu  - 1 479 519,88 zł

Dofinansowanie - 1 257 591,89 zł

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie