Centrum Integracji Społecznej

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centrum Integracji Społecznej w Poraju

Centrum Integracji Społecznej w Poraju

 

centrum integracji społecznej w Poraju kontynuacja  

Cel projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 80 osób w tym 32 mężczyzn i 48 kobiet,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - mieszkańców Gminy Poraj i Miasta Myszków
poprzez wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w istniejącym Centrum Integracji Społecznej
w okresie realizacji projektu.

 

W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • wsparciem zostaną objęci uczestnicy: 48 kobiet oraz 32 mężczyzn, w tym 8 osób niepełnosprawnych
  (4 kobiety oraz 4 mężczyzn);
 • kwalifikacje po opuszczeniu programu zdobędą przynajmniej 32 osoby (19 kobiet oraz 13 mężczyzn);
 • 20 osób biernych zawodowo w chwili przyjęcia do CIS, po zakończeniu uczestnictwa będzie aktywnie
  poszukiwać pracy (12 kobiet i 8 mężczyzn);
 • zakładamy, że liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem po opuszczeniu CIS nie będzie
  większa niż 14 osób (8 kobiet, 6 mężczyzn).

 

  

Kontakt:

Centrum Integracji Społecznej w Poraju
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
 
tel. 34 314 52 51 wew. 50
 
 
 
 
 
Godziny pracy :
 
Poniedziałek :     7:00 - 15:00
Wtorek:                  7:00 - 16:00
Środa:                     7:00 - 15:00
Czwartek:              7:00 - 15:00
Piątek:                    7:00 - 14:00