Prawo wodne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

gmina poraj gospodarka nieruchomościami prawo wodne 

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, w imieniu organu wykonawczego gminy - wójta,
jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań z zakresu prawa wodnego
(Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2021 r., poz. 624, 7841564, 1641)