Basen Żarki Letnisko

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego - basen kąpielowy w Żarkach Letnisko na cele rekreacyjno-sportowe dla Zagłębia i Częstochowy” o wartości 1 079 176,32 zł został w latach        2010-2011 zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zadanie było zlokalizowane na terenie Województwa śląskiego, powiatu myszkowskiego, gminie Poraj  w miejscowości Żarki Letnisko. Przedmiotem projektu było zagospodarowanie zbiornika wodnego - basenu kąpielowego w Żarkach Letnisko. W ramach projektu wykonano - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika oraz wybudowano budynek szatniowo – sanitarny, na którym zainstalowano kolektory słoneczne. Zapewniono również nadzór inwestorski oraz promocję projektu.