POLSKI ŁAD

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej

w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu

  

Opis inwestycji:

Inwestycja obejmuje modernizację mostu na styku miejscowości Poraj oraz Jastrząb, w ciągu komunikacyjnym między Gminą Poraj a Gminą Kamienica Polska. Most jest elementem ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej 791 z drogą powiatową 1012S, która łączy się z drogą
wojewódzką 789 i dalej z drogą krajową DK1. Obiekt zostanie zmodernizowany na odcinku o dł. 31m.

 

DOFINANSOWANIE: 2 470 000,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 612 066,56 zł