Jesteś tutaj: Start / Gospodarka Odpadami / Opłaty

Opłaty

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

gospodarka odpadami gmina poraj 

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację są obowiązani do regularnego uiszczania opłaty
za wywóz śmieci oraz przestrzegania harmonogramu wywozu odpadów.

Obowiązujące w 2022 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

 

Informacja o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2022 r.  

 

 


 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
w zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej wynosi:

35,00 zł

miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Uchwała Nr 176 (XXII) 20 Rady Gminy Poraj z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody
 ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnym
  

 

 

UCHWAŁA NR 328(XLI)22 RADY GMINY PORAJ z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

  


 

Stawka opłaty podwyższonej

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
jednorodzinnej i wielorodzinnej wynosi:

87,50 zł

miesięcznie / osoba w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

  


 

Częściowe zwolnienie z opłaty

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:

7,00 zł

miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest złożenie
przez właściciela pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w której zadeklarowali
kompostowanie w kompostowniku przydomowym.

 

Uchwała Nr 177(XXII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
   bioodpady w kompostowniku przydomowym  

 


 

Terminy opłat

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić z dołu bez wezwania
w terminach:

 • za styczeń do 10 lutego danego roku;
 • za luty do 10 marca danego roku;
 • za marzec do 10 kwietnia danego roku;
 • za kwiecień do 10 maja danego roku;
 • za maj do 10 czerwca danego roku;
 • za czerwiec do 10 lipca danego roku;
 • za lipiec do 10 sierpnia danego roku;
 • za sierpień do 10 września danego roku;
 • za wrzesień do 10 października danego roku;
 • za październik do 10 listopada danego roku;
 • za listopad do 10 grudnia danego roku;
 • za grudzień do 31 grudnia danego roku..


W przypadku nastąpienia zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wójt jest obowiązany do powiadomienia o wysokości nowej stawki każdego podatnika.


Prosimy pamiętać o obowiązku zmiany złożonej uprzednio deklaracji w sprawie wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość. Zmiana deklaracji powinna nastąpić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniała okoliczność mająca wpływ na wymiar ponoszonej opłaty (np. zwiększenie ilości
osób zamieszkujących).

 

Uchwała Nr 190(XXIII)16 RADY GMINY PORAJ
z dnia 16 września 2016 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   


 

Wszelkich informacji dotyczących opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
udzielane są pod nr tel. 34 314 52 51 wew. 30