Zagospodarowanie Przestrzenne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gospodarka Nieruchomościami Gmina Poraj zagospodarowanie przestrzenne

               

     

System Informacji Przestrzennej

 

 https://poraj.e-mapa.net/

   

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj

Uchwała Nr 183(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj 


  

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  


 

 

 gospodarka nieruchomościami zagospodarowanie przestrzenne wnioski do pobrania

 

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - m.p.z.p (.doc)
 

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - m.p.z.p (.pdf)


  

Wniosek o wydanie zaświadczenia
 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (.doc)
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (.pdf)


  

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności
zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (.doc)
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (.pdf)


  

Wniosek o wydanie zaświadczenia
o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia
o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji (.doc)
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia 
o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji (.pdf)
 


  

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
albo warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (.pdf) 


  

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (.doc)


 

Wniosek o wynajem mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Poraj

Wniosek o wynajem mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Poraj (.doc)


  

Wniosek o zmianę studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj

Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
/ o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj (.doc)