Modernizacja skateparku w Poraju

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Gmina Poraj przystąpiła do realizacji operacji pn. „Modernizacja skateparku w Poraju” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Celem projektu jest aktywizacja i integracja członków lokalnej społeczności, upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz rozwój prozdrowotnych postaw wśród mieszkańców obszaru LGD PPJ.

 

Planowany efekt realizacji operacji:

- Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.