Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Gmina Poraj 

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku
ma obowiązek złożenia deklaracji
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu lub zarządca budynku jest zobligowany do złożenia deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania - tego dnia ruszyła bowiem Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), czyli system informatyczny umożliwiający samodzielne złożenie deklaracji online. Podmiotem odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB)

Obowiązek inwentaryzacji budynków przez gminy wynika bezpośrednio z Programów Ochrony Powietrza.
Z kolei zadaniem GUNB, w ramach tworzonej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jest dostarczenie narzędzia w postaci systemu teleinformatycznego, które te dane usystematyzuje oraz zgromadzi w jednym miejscu, aby w przyszłości w znaczący sposób ułatwić pracę jednostkom samorządowym.

Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z rozdziału 5a ustawy
z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Termin na złożenie deklaracji do CEEB:

  • 12 miesięcy na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy budynków już istniejących,

  • 14 dni na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy obiektów nowo powstałych
    i jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Deklaracje:

Formularz-A - budynki mieszkalne

Formularz-B - budynki niemieszkalne


Deklaracje są również dostępne w Urzędzie Gminy Poraj, w Biurze Podawczym, w godzinach pracy Urzędu.

Deklarację można wypełnić online lub papierowo, a następnie wysłać listem lub złożyć osobiście
w Biurze Podawczym UG.

Uzupełniając deklarację, trzeba będzie podać dane osobowe albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw. Ponadto w deklaracji znajdą się informacje
o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

 

Informator - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Gmina Poraj     Informator - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Gmina Poraj    Informator - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Gmina Poraj    Informator - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Gmina Poraj   Informator - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Gmina Poraj

  

Więcej informacji dotyczących CEEB znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (tutaj).