ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINACH BLACHOWNIA, POCZESNA I PORAJ

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

OGŁOSZENIE

z dnia 23.02.2022r.

Gmina Poraj przystępuje do realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj”, dofinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata            2014-2020. Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

 

W związku z powyższym Urząd Gminy Poraj ogłasza nabór uzupełniający uczestników do projektu. W ramach projektu mieszkańcy Gminy Poraj mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych do:

  • Dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej,
  • Dostawy i montażu kotła na pellet.

 

Termin naboru wniosków: 24.02.2022r. – 04.03.2022r.

 

Przewidywany termin montażu urządzeń: do dnia 31.03.2023r.

 

Warunki udziału w projekcie:

  • Uregulowany stan prawny budynku,
  • Uregulowane wszystkie wymagane zobowiązania wobec Gminy Poraj oraz jej jednostek podległych,
  • W przypadku ubiegania się o instalację fotowoltaiczną, brak już zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej w budynku,