Kadencja 2010-2014

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj:

Katarzyna Kaźmierczak

Dyżury Przewodniczącej:

Urząd Gminy Poraj
pok. 214
w każdy poniedziałek
tel. (0-34) 366 85 77

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj:

Krzysztof Klimek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

przewodniczący Andrzej Ludwikowski, Tomasz Brymora,  Zdzisława Polak, Zbigniew Rajczyk, Anna Zagroba.

 

Skład komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych: 

przewodnicząca Barbara Trząskowska-Szcześniak, Przemysław Bąk, Tomasz Brymora, Katarzyna Kaźmierczak, Krzysztof Klimek, Jolanta Kozak, Edward Mizera,Andrzej Pawłowski, Sylwester Sawicki, Krzysztof Szustak, Anna Zagroba, Jolanta Zalega

 

Skład komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej:

przewodniczący Przmysław Bąk, Zdzisława Polak, Krzysztof Klimek, Jolanta Kozak, Andrzej Ludwikowski, Edward Mizera, Andrzej Pawłowski, Sylwester Sawicki, Krzysztof Szustak, Barbara Trząskowska-Szcześniak, Jolanta Zalega, Rajczyk Zbigniew