Warsztaty

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zajęcia w pracowniach odbywać się będą pod okiem doświadczonych instruktorów zawodu, wspierających uczestników w nabywaniu nowych umiejętności.Grupa będzie otrzymywać świadczenie integracyjne wypłacane ze środków Funduszu Pracy oraz dla najbardziej aktywnych przewidziany jest dodatek motywacyjny.

 

Uczestnicy biorą udział w jednym z warsztatów odbywających się w pracowniach:

 •  OGÓLNOBUDOWLANEJ

Budowa, przebudowa, remonty i naprawy murów, tynków, izolacji pionowych i poziomych, wyrównywanie ubytków i szpachlowanie murów i ścian, wykonywania otworów drzwiowych,okiennych i technologicznych, likwidacji mostków termicznych w nadprożach drzwiowych i okiennych, montażu, naprawy i wymiany glazury, terakoty i płytek elewacyjnych, układaniu kostki brukarskiej.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

CIS pracownia budowlanaCIS pracownia budowlana

 • OGRODNICZO-PORZĄDKOWEJ

Dbanie i utrzymywanie porządku na terenach zielonych.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

CIS pracownia ogrodnicza CIS pracownia ogrodnicza

 • POCZTOWEJ / DORĘCZYCIELSKIEJ

Doręczanie przesyłek na terenie Gminy Poraj .

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach reintegracji społecznej (komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).  

 

Każda grupa weźmie udział w następujących spotkaniach :

 • Edukacyjnym na temat przedsiębiorczości społecznej - przeprowadzone przez doradców JOWES (zapoznanie uczestników z ekonomią społeczną, tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych),
 • Indywidualnym z doradcą zawodowym  - ustalenie profilu kompetencji zawodowych uczestnika, indywidualny program powrotu na rynek pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • Indywidualnym z psychologiem - w trudnych sytuacjach, konsultacja psychologiczna może pomóc
  w uporządkowaniu emocji, rozwianiu wątpliwości, spojrzeniu na problem z innej perspektywy
  i poszukiwaniu odpowiednichrozwiązań,
 • Arteterapia - wykorzystując proces tworzenia do podniesienia poziomu fizycznego, umysłowego
  i emocjonalnego dobrostanu uczestników; arteterapia opiera się na założeniu, że proces twórczy służący autoekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę.