Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

„Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej”

 

Gmina Poraj przystąpiła do realizacji projektu pn. 

„Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim 
na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
podziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych –
wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju
obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Wartość całkowita projektu: 1.782.353,00 zł

Dofinansowanie: 1.693.235,35 zł

 

„Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej”

„Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej”

„Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej”       „Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej”