Sport, Turystyka, Rekreacja

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Turystyka

Podstawą atrakcyjności gminy Poraj pod względem zagospodarowania turystycznego jest SZTUCZNY ZBIORNIK ZAPOROWY NA RZECE WARTA oraz usytuowane wokół niego ośrodki rekreacyjne. Głównym celem budowy zbiornika było zgromadzenie wody przemysłowej dla zabiezpieczenia potrzeb Huty "Częstochowa" w Częstochowie. Z góry jednak przewidziano wykorzystanie zalewu dla celów rekreacyjnych. Lewy brzeg zalewu o łagodnym spadku w kierunku wody i z fragmentami piaszczystego podłoża, ze względu na zachowaną tu naturalność , tworzy znakomity teren rekreacyjny.
  Zalew Porajski jest typowym zbiornikiem retencyjnym, zbudowanym w latach 1969-1977, poprzez przegrodzenie zaporą betonową pradoliny rzeki Warty. Zbiornik napełniono w latach 1979-1980.
    Jest to największy akwen w regionie Częstochowskim. Powierzchnia lustra w zależności od stopnia spiętrzenia wody sięga 450-550 ha. Średnia pojemność wynosi ok.26 mln m3. Średnia głębokość: 6 m (maksymalna 12m). Długość wraz z cofką wynosi 6 km, a szerokość: 600-1200 m. Zasilają go rzeki: Warta, Ordonka, Boży Stok i Sarni Stok.
Od początku funkcjonowania Zalewu Porajskiego wzdłuż jego brzegów powstały osiedla domków kempingowych oraz ośrodki rekreacyjno- wypoczynkowe, które są bazą dla żeglarzy i wędkarzy. Zalew Porajski jest ulubionym miejscem wypoczynkowym i rekreacyjnym dla mieszkańców Częstochowy, Zagłębia i Śląska.

       Otaczające lasy wzbogacają walory mikroklimatu: obniżają wahania temperatur, podwyższają wilgotność. Las jako filtr zatrzymujący zanieczyszczenia i tłumiący hałas jest naturalnym regulatorem lokalnego klimatu. Jego wartośc podnoszą także olejki balsamiczne, którymi nasycone jest powietrze w borach sosnowych. Jeśli dodamy do tego dogodne usytuowanie w pobliżu Częstochowy, a także korzystne połączenia komunikacyjne z miastami Górnego Śląska, to wyjaśnia nam, dlaczego teren nad zalewem w Poraju jest miejscem masowego wypoczynku turystów w okresie letnim.