Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

międzygminny szlak konny koziegłowy żarki poraj  

Budowa międzygminnego szlaku konnego –
orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki

Beneficjenci: Gmina i Miasto Koziegłowy (lider)
oraz Gmina Poraj i Gmina Żarki (partnerzy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013,
priorytet III. Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne
 

Wartość projektu: 477 866,83 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 406 101,80 zł.
(tj. 85% kosztów kwalifikowanych)

 

Oficjalna strona internetowa międzygminnego szlaku konnego:
www.szlaki-konne.com.pl