Budowa Centrum Przesiadkowego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gmina Poraj zakończyła realizację projektu p.n.

Budowa centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju

Projekt współfinansowany ze środków:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Przedmiotem projektu była budowa Centrum Przesiadkowego
wraz z drogami rowerowymi i parkingami
przy stacji kolejowej w miejscowości Poraj w gminie Poraj,
spełniającego funkcję "park&ride" oraz "Park&Bike".

Celem głównym projektu było:
Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów z terenu Gminy Poraj
poprzez znaczną poprawę infrastruktury wokół dworca kolejowego w Poraju,
a tym samym wpływ na częściowe rozwiązanie kluczowych problemów zbiorowej komunikacji
na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego,
w tym miasta Częstochowy.

W ramach projektu wykonano roboty budowlane,
zapewniony został nadzór inwestorski oraz promocja projektu.

Wartość całkowita projektu: 1 375 048,00 zł

Dofinansowanie: 1 100 217,50 zł