Zasady postępowania i humanitarnego traktowania zwierząt

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zabronione jest znęcanie się nad zwierzętami, przez które należy rozumieć
zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień
zwierzęcia, a w szczególności:

 • umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia wykonywanie w innym celu niż ratowanie jego zdrowia lub życia,
  a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie), a także znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;

 • używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;

 • bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;

 • transport zwierząt, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie stres;

 • używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania
  w nienaturalnej pozycji, powodującej zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć;

 • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

 • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach lub klatkach uniemożliwiającym im zachowanie naturalnej pozycji;

 • stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;

 • organizowanie walk zwierząt;

 • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota;

 • wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

 • utrzymywanie zwierząt bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.