Szkoła Choroń

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
 
„ Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”
Gmina Poraj
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 
----------------------------------------------------------------------------------------------