Zasady Segregacji

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

gospodarka odpadami gmina poraj  

Kilka ważnych zasad, o których należy pamiętać segregując odpady
„u źródła”, czyli w domu:

 • opróżnij – przed wyrzuceniem opakowania dokładnie opróżnij jego zawartość, wylej płyny
  z butelek i słoików, usuń pozostałości z innych opakowań

 • wyczyść – opłucz opakowanie, szczególnie po produktach spożywczych. Produkty spożywcze
  szybko się psują i będą wydzielały nieprzyjemne zapach w domu

 • oddziel i odkręć – odpady z papieru i makulatury pozbaw plastikowych okładek, zszywek,
  grzbietów, z butelek odkręć zakrętki

 • zgnieć – opakowania przed wyrzuceniem zgnieć, zwłaszcza te z plastiku, kartony i puszki -
  zaoszczędzimy w ten sposób miejsce w pojemniku lub worku

 • nie tłucz – uważajmy, aby nie stłuc butek szklanych i słoików aby nie uszkodzić pojemnika
  lub worka.

Segregacja odpadów komunalnych się opłaca – kto segreguje płaci mniej,
a na dodek dba o środowisko naturalne!

zasady segregacji odpadów gmina poraj 

zasady segregacji odpadów komunalnych gmina poraj 

 


 

Osiągnięte poziomy recyklingu:

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała wszystkie gminy w Polsce do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej
70% wagowo. Określone zostały także ograniczenia w składowaniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które do dnia 16 lipca 2020 r. powinny wynosić co najmniej 35% wagowo.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest więc naszą wspólną sprawą.

Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu wskazanych powyżej na gminy będą nakładane kary pieniężne, co oczywiście może mieć wpływ na wysokość stawki opłaty za odpady oraz na dalszy rozwój
i inwestycje gminne w naszej okolicy.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w Gminie Poraj:

Osiągnięte poziomy recyclingu - przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania w Gminie Poraj w latach 2018-2020