Porajski Alarm Smogowy

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

porajski alarm smogowy

Porajski Alarm Smogowy

Porajski Alarm Smogowy to inicjatywa społeczna mająca na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Poraj. Poprzez zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza, edukację lokalnej społeczności oraz współpracę z władzami samorządowymi chcemy doprowadzić do wyeliminowania problemu smogu!

O działaniach Porajskiego Alarmu Smogowego poczytasz tutaj.

Porajski Alarm Smogowy  jest lokalnym oddziałem Polskiego Alarmu Smogowego.

 

Czym jest smog?

Smog [ang.: smoke (dym) + fog (mgła)] to połącznie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości pochodzących z kominów gospodarstw domowych zanieczyszczeń.

W skład smogu wchodzą trujące dla człowieka pyły i gazy:

 • pył zawieszony PM 2,5
 • pył zawieszony PM10
 • tlenki azotu (NOx)
 • dwutlenek siarki (SO2)
 • tlenek węgla (CO)

Szkodliwe substancje powstają głównie w wyniku spalania mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna i śmieci w naszych własnych piecach.

 

Wpływ smogu na zdrowie

Każdego roku smog przyczynia się do śmierci ponad 44 tys. Polaków.

Oddychanie nimi naraża nas między innymi na:

 • choroby układu oddechowego
 • choroby układu krążenia
 • osłabienie układu odpornościowego
 • choroby układu krwionośnego.

 

Smog w województwie śląskim

Aż 14 z 33 najbardziej zanieczyszczonych polskich miast znajduje się w województwie śląskim. Trzeba zmienić tę sytuację. Częścią planu, który ma zatrzymać smog w naszym województwie jest uchwała antysmogowa, regulująca spalanie paliwa złej jakości w przestarzałych piecach. Aby przyniosła skutek, potrzebna jest edukacja wszystkich mieszkańców w kwestii problemu smogu i ich aktywna postawa.

Więcej o uchwale znajdziesz tutaj.