Kompostowanie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

gospodarka odpadami komunalnymi gmina poraj kompostowanie

O sensie kompostowania

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny, naturalny i darmowy materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Odpady biodegradowalne to około 70% śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia.

Kompostownik można kupić gotowy w sklepie albo zrobić samemu (np. o budowie ażurowej z desek lub belek). Można również kompostować na tzw. pryzmie, układając warstwami materiały biodegradowalne.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce na niego przeznaczone powinno być osłonięte od wiatru i zacienione, nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bez- pośrednim sąsiedztwie krzewów i roślin kwitnących, których wydzielane zapachy mogą stanowić naturalną barierę dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.
Przy wyborze miejsca na kompostownik należy zachować odległości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

kompostowanie gmina poraj 

 


 

Co wrzucamy do kompostownika?

Do kompostownika wrzucamy większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak:

  • resztki owoców i warzyw, resztki roślinne
  • rozgniecione skorupki z jaj
  • fusy z kawy i herbaty
  • gałązki żywopłotów
  • ziemię z doniczek i skrzynek
  • przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów
  • niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.)
  • słomę i siano.

NIE WRZUCAMY do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

 


 

Wykorzystanie kompostownika:

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych
czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

 


 

Częściowe zwolnienie z opłaty dla osób posiadających kompostownik:

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Urząd Gminy Poraj przygotował częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wynosi ono 7,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest złożenie przez właściciela pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w której zadeklarowali kompostowanie w kompostowniku przydomowym. Więcej na ten temat znajduje się tutaj.

Mieszkańcy Gminy Poraj kompostujący odpady komunalne w kompostownikach i korzystający ze zniżki
z tego tytułu są zwolnieni z obowiązku posiadania worka na te odpady. W ich przypadku bioodpady
w brązowych workach nie będą od nich odbierane sprzed posesji przez firmę odbierającą odpady komunalne.