Mickuny

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Gmina Mickuny (lit. Mickūnų seniūnija) - gmina w rejonie wileńskim, okręgu wileńskiego na Litwie. Ośrodek gminy - miasteczko Mickuny (1 389 mieszkańców). Na terytorium gminy są 34 wsie, większe z nich: Gałgi (1 426 mieszkańców), Skajstery (461 mieszkańców), Viktariškės (301 mieszkańców), Osiniki (227 mieszkańców). Powierzchnia terenu 8 200 ha, z nich – 5 330 ha stanowią użytki rolne, 900 ha - lasy, 1 970 ha - zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu. Ludność 5 529 osób. Skład etniczny (2011) : Litwini - 21,0%, Polacy - 62,5%, Rosjanie - 6,5%, Białorusini - 7,0%. Infrastruktura: 2 urzędy pocztowe, 2 szkoły średnie, szkoła początkowa, posterunek policji, punkt medyczny, ambulatorium, 6 sklepów, 5 pawilonów handlowych, kościół, cmentarz, rezerwat wodny rzeki Wilenki. Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.

Starosta Gminy: Renata Mickiewicz