Honorowy Obywatel Gminy Poraj

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

kultura gmina poraj

Honorowe Obywatelstwo Gminy Poraj jest wyrazem najwyższego wyróżnienia za wybitne indywidualne zasługi dla Gminy Poraj, w szczególności w zakresie tworzenia wspólnego dobra, przyczyniania się do rozwoju Gminy, popularyzacji wiedzy i historii o naszej „małej ojczyźnie”, a także wspierania jej społeczności.

Tytuł ten jest zaszczytem i wspaniałym dowodem uznania dla osób będących prawdziwym autorytetem moralnym, mających szczególnie trwały i niepowtarzalny wkład w lokalną historię, rozwój, znaczenie i sławę Gminy Poraj.

Honorowe Obywatelstwo Gminy Poraj nadaje Rada Gminy Poraj w drodze uchwały, zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.), na podstawie której organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego, m.in. w zakresie wewnętrznego ustroju gminy.

 


 

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Poraj otrzymali:

 

Jan Paweł II

 Honorowy Obywatel Gminy Poraj - Jan Paweł II

 

Janusz Gniatkowski

 Honorowy Obywatel Gminy Poraj - Janusz Gniatkowski

 

Krystyna Maciejewska 

Honorowy Obywatel Gminy Poraj - Krystyna Maciejewska

 

Jerzy Gacek (w 2014 r.)

 Honorowy Obywatel Gminy Poraj - Jerzy Gacek

 

Magdalena Cielecka (w 2014 r.)

 Honorowy Obywatel Gminy Poraj - Magdalena Cielecka