Zgłoś sprawę

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

gmina poraj 

 

Jeśli chcesz załączyć do formularza zdjęcie zdarzenia lub inny plik, wyślij go na adres e-mail:
sekretariat@ugporaj.pl w temacie wiadomości wpisując: „EkoInterwencja” wraz z datą wypeł-
nienia formularza. Podobnie, jak w przypadku zgłoszenia, również i ta informacja jest objęta
tajemnicą służbową.

 


 

Wszystkie dane Zgłaszającego podane w powyższym formularzu objęte są tejemnicą służbową
i nie będą ujawniane osobom postronnym. Dane te będą wykorzystywane jedynie w sprawach
związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez inspektorów Urzędu Gminy Poraj. 

Wypełnienie formularza stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych do zgłoszenia sprawy dot. zaobserowanego czynu spalania odpadów.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Poraj, reprezentowana przez
Wójta Gminy Poraj, z siedzibą w Poraju przy ul. Jasnej 21, 42-360 Poraj.
Pełna treść klauzuli RODO dostępna jest tutaj.