Podmioty odbierające odpady

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

gospodarka odpadami gmina poraj 

 Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Poraj:

Usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Poraj realizuje firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, która na bieżąco wyposaża właścicieli nieruchomości w worki do segregacji odpadów.

 W okresie od 1 maja 2023 do 31 grudnia 2024 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Poraj jest

R E M O N D I S
Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry

 

 

 


 

Rejestr Działalności Regulowanej Gmina Poraj 

Rejestr Działalności Regulowanej:

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są podmioty wpisane
do gminnego Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
prowadzonego przez Wójta Gminy Poraj i kontrolowanego przez Urząd Gminy.

Rejestr przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poraj –
Rejestr Działalności Regulowanej (stan na: 22.02.2023 r.)

 


Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych w gminie oraz regularnie składać wymagane sprawozdania
z działalności.

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Poraj

 

Wniosek o zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Poraj

 

Wniosek o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Poraj

 

Więcej na temat wpisu do Rejestru znajdziesz tutaj

  


 

Podmioty odbierające odpady rolnicze Gmina Poraj 

Podmioty odbierające odpady rolnicze z terenu Gminy Poraj:

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji.
Nie przyjmuje ich również PSZOK w Poraju, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka
oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
z terenu Gminy Poraj