Prawa i obowiązki właścicieli zwierząt

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacja dla właścicieli psów:

Poniżej przedstawiamy obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
na gruncie obowiązujących regulacji prawnych.

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW:

 1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia 3. miesiąca życia przez psa, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia obowiązkowo ZASZCZEP psa przeciwko wściekliźnie!
 2. Zabezpiecz nieruchomość w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa poza jej granice.
 3. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku w tym na tereny lasów psa wyprowadzaj na smyczy, a agresywne dodatkowo w kagańcu.
 4. Psy agresywne lub mogące wzbudzić zagrożenie dla otoczenia powinny być prowadzone wyłącznie przez osoby dorosłe.
 5. PIES PO SOBIE NIE POSPRZĄTA!!! SPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU!

 

ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE WŁAŚCICIELI PSÓW:

 1. Zabrania się pozostawienie psa bez nadzoru.
 2. Zabrania się puszczania psa bez możliwości jego kontroli.
 3. Zabrania się rozmnażania psów w celach handlowych, wprowadzania do obrotu oraz nabywania psów na targowiskach, targach i giełdach.
 4. Zabrania się posiadania, hodowania i trzymania na nieruchomości psów rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego prawem zezwolenia Wójta Gminy (wykaz rasy psów uznawanych za agresywne.
 5. Zabrania się organizowania walk z udziałem psów.
 6. Zabrania się wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych, kulturalno-oświatowych i innych obiektów wspólnego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania.
 7. Zabrania się wprowadzania psów na tereny placów gier i zabaw dla dzieci za wyjątkiem psów przewodników.

 

KTO NIE STOSUJE SIĘ DO OBOWIĄZKÓW I ZAKAZÓW OKREŚLONYCH POWYŻEJ
PODLEGA KARZE GRZYWNY ALBO NAGANY!!!