Deklaracja dostępności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

deklaracja dostępności ugporaj.pl


Gmina Poraj zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej swojej, jak i podległych
jednostek, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilych podmiotów publicznych. Oświadczenia te, wraz z wymnaganymi raportami
i planami, znajdują się poniżej.

 

       

       

       

 

 

Koordynator do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

 

Dostępność architektoniczna budynków Gminy Poraj